Kompostointi on aina ajankohtaista ja kompostoinnin hyödyt ovat kiistattomia. Nyt Porin Asuntomessujen johdosta kompostointi on entistä ajankohtaisempaa, kun Pilke Päiväkotien tiedepäiväkoti Välke ottaa käyttöön Biojussin Kiinteistökompostorin.
Kompostointi on orgaanisen keittiö- ja puutarhajätteen muuttamista maatumisen avulla ravinnerikkaaksi maa-ainekseksi. Kompostissa pieneliöt, kuten bakteerit, sienet ja lierot, tekevät omaa työtään eli hajottavat eloperäistä jätettä. Työn tuloksena vapautuu vesihöyryä, hiilidioksidia, ravinteita ja lämpöenergiaa – ja tietenkin hyvää multaa. Biojussi lämpökompostorissa varmistetaan sopiva lämpötila ja hapensaanti vuoden ympäri ja näin saavutetaan biojätteen nopeampi hajoaminen. Tehokas kompostoituminen vaatii riittävästi happea ja ravinteita, kosteutta ja lämpöä. Hyvä komposti on ilmava ja hajuton – mätänevä tunkio on hapeton ja haiseva.

 

Tässä listaa kompostoinnin tuottamista hyödyistä!

 

HELPPOA, HYÖDYLLISTÄ JA TALOUDELLISTA

 • Biojäte on helppoa tuoda biojäteastiassa kompostoriin
 • Kiinteistökompostori on helppo tyhjentää nostamalla suursäkki pois

YHDESSÄ TEKEMÄLLÄ ISOMPI HYÖTY

 • Yhdessä kaikki on helpompaa ja näin muodostuu myös kustannussäästöjä

KOMPOSTOINTIA YMPÄRI VUODEN

 • Eristetty kompostori toimii myös talven pakkasilla

KOMPOSTOINTI ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISINTÄ BIOJÄTTEEN SYNTYPAIKALLA

 • Tukee myös jätelain tavoitteita ja vähentää yhteiskunnallisia kustannuksia
 • Ei ympäristöä rasittavaa kuljetusta

LUONNONVAROJEN JÄRKEVÄÄ KÄYTTÖÄ JA EHKÄISEE JÄTTEEN HAITTAVAIKUTUKSIA

BIOJÄTTEEN RAVINTEET TAKAISIN LUONTOON MAANPARANNUSAINEENA

 • Ei kaatopaikalle sekajätteen mukana

EI VALUMIA VESISTÖIHIN TAI POHJAVESIIN LUONTOA REHEVÖITTÄMÄÄN

SEKAJÄTEASTIAN TYHJENNYSVÄLI HARVENEE

 • Lisää kustannussäästöjä!

SEKAJÄTEASTIAN HAJUHAITAT PIENENEVÄT

 • Ei mätänevää biojätettä sekajätteen joukossa
 • Suljettu kompostori ei aiheuta hajuhaittoja

ARJEN MERKITTÄVÄ EKOTEKO, JOSTA ITSE KOMPOSTOIJA HYÖTYY

 • Ilmaista ja todella hyödyllistä maanparannusainetta!
 • Myös muut ovat kiinnostuneita hyvälaatuisesta maanparannusaineestasi!

KAATOPAIKKOJEN TARVE VÄHENEE

 • Haitalliset kaatopaikkakaasut vähenevät!

KOMPOSTIMULLAN HYÖDYT MAAPERÄLLE

 • Maan vedenpidätyskyky paranee
 • Parantaa maan kykyä sitoa ravinteita
 • Edistää tärkeää maan ilmavuutta
 • Vähentää myrkyllisten aineiden ja happamuuden haittoja
 • Vähentää kasvitautien ja tuholaisten esiintymistä
 • Parantaa kasvien vastustuskykyä
 • Edistää kasvien juurten syvyyskasvua
 • Luovuttaa hajotessaan ravinteita hitaasti ollen pitkävaikutteinen lannoite

Kaikilla kompostoinnista kiinnostuneilla ei välttämättä ole mahdollisuutta hankkia omaa kompostoria. Silloin hyvä vaihtoehto on suurempi kompostori, jolloin esimerkiksi taloyhtiön tai kyläyhteisön kanssa voidaan kompostoida yhdessä ja kaikki hyötyvät.

Tästä pääset tutustumaan Biojussi Kiinteistökompostoriin