Biojussi on mukana maaseudun lupaavimpien kasvuyritysten joukossa ja pääsemme osallistumaan Maaseudun Kasvupolkuun, joka on koko Suomen laajuinen yrityksen kasvua ja kehittymistä tukeva sparrausohjelma. Maaseudun Kasvupolku järjestetään osana Suomen suurinta yritysten kasvun sparrausohjelmaa eli Kasvu Openia. Kasvu Open on yhdistelmä sparrausta ja kilpailua, sillä prosessin aikana kasvunäkymiltään lupaavimmat yritykset etenevät valtakunnalliseen sparraukseen ja lopulta finaaliin saakka. Suomen suurimmassa kasvuyrittäjyysohjelmassa osallistuvat yritykset pääsevät testaamaan ideoitaan ja vauhdittamaan kasvuaan yhdessä omien alojensa parhaiden asiantuntijoiden kanssa. Myös maaseudun tulevaisuus muodostuu kehittyvien ja elinvoimaisien yritysten varaan, joten kehityksessä on pysyttävä mukana tai oikeastaan tässä on kuljettava ihan etujoukoissa tai jopa suunnannäyttäjänä. Kasvupolku® tarjoaa hienon mahdollisuuden pölyttää omia ajatuksia sekä hankkia uutta osaamista ja uusia näkökulmia yrityksen toimintaan.

Maaseudun Kasvupolku® tarjoaa yrityksille mahdollisuuden löytää uusia ideoita, ajatuksia sekä innovaatioita maaseudulla yrittämiseen. Kasvupolku®-sparraukseen valittiin 15 suurimman kasvupotentiaalin omaavaa, maaseudulta ponnistavaa yritystä, jotka saavat kahden päivän ajan sparrausta Suomen liike-elämän asiantuntijoilta.  Nämä kokeneet asiantuntijat eli “myllärit” auttavat yrityksiä löytämään kasvun eväitä ja kontakteja. Kasvuohjelmaan oli hakijoita tänä vuonna yhteensä 57. Kasvuohjelman valintakriteereissä painottuu yrityksen kasvusuunnitelma ja tärkeimpiä painotettavia asioita ovat kasvun nälkä, kasvupotentiaali (markkinatilanne, kansainvälistymismahdollisuudet, tiimi), skaalautuvuus, uskottavuus, ajankohtaisuus, mahdollisuus vaikuttaa markkinaan ja omintakeisuus. Vaikka kasvukeskukset ja tietyt osat Suomea vetävät hanakasti puoleensa eri alojen asiantuntijuutta sekä työvoimaa, löytyy maaseudulta ihan omanlaisensa ja uniikki toimintaympäristö yritystoiminnan ja innovaatioiden kehittämiseen. Tämä toimintaympäristö on ehdoton kestävän kehityksen kannalta, koska kuitenkaan kaikkia asioita ei vaan voi simuloida kaupungeista käsin. Täällä maaseudulla ratkaistaan siten myös kaupunkien ongelmia. Maaseutu tarjoaa hyvät mahdollisuudet monenlaisille yrityksille ja innovaatioille!

Kehitys jatkaa kehittymistään ja niin haluamme mekin tehdä. Biojussilla on visio ja tätä päämäärää kohti kuljemme. Kuten tuolla yritysesittelyssäkin ajatuksistamme kerromme ”Vaikka meillä on jo nyt erinomaisia tuotteita, niin pyrimme jatkuvasti kehittämään tuotteitamme entistä paremmiksi ja kaikenlaisiin olosuhteisiin sopiviksi.”, pyrimme olemaan koko ajan parempia. Samoin haluamme toimia yrityksemme kanssa eli kehittää yritystä siten, että pystymme entistä paremmin ja monipuolisemmin palvelemaan asiakkaitamme. Maaseudun Kasvupolusta ja Kasvu Openista saamme varmasti lisää käytännön työkaluja kehittymiseen, hyvät opit ja kokemukset sekä asiantuntijoiden neuvot hyötykäyttöön yrityksessämme. Nyt sitten vaan avarin katsein ja ennakkoluulottomasti eteenpäin!

Tästä Kasvu Openin tiedotteeseen.