Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Biojussille Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa valmistetusta tuotteesta. Biojussin harmaavesisuodattimissa ja kompostoreissa voidaan nyt käyttää avainlippu-merkkiä.

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Merkki voidaan myöntää tuotteelle, joka on valmistettu Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus tuotteen omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen on oltava vähintään 50 prosenttia. Laskelmassa otetaan huomioon kaikki tuotteeseen kohdistuvat kustannukset.

– Biojussi on kotimainen perheyritys ja tuotteet puhtaasti kotimaisia sekä luotettavia ja turvallisia, joten haluamme myös vahvistaa tätä kuvaa yrityksestämme ja tuotteistamme. Myös vastuullisuus on yksi avainasioita toiminnassamme. Avainlippu-merkki on hyvin tunnettu asia kuluttajien keskuudessa, ja se tukee hyvin ajatuksiamme ja viestiä, jota tuotteidemme kautta haluamme jakaa, Juha Harjula valaisee.

Avainlippu-merkki tunnetaan varsin hyvin. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan 79 prosenttia suomalaisista kuluttajista tuntee Avainlipun erittäin hyvin tai melko hyvin. Tunnettuus yrityspäättäjien keskuudessa on 92 prosenttia. Suomalaisista suurin osa (71 %) on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin positiivisesti.

Suomalaisen Työn Liiton markkinointipäällikkö Reetta Mentu toteaa, että kotimaisen tuotteen hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.

– Kuluttajat liittävät Avainlippuun positiivisia mielikuvia kotimaisuudesta, luotettavuudesta, turvallisuudesta, vastuullisuudesta sekä työllistävyydestä. Avainlipun kautta yritykset voivat viestiä tärkeistä arvoista asiakkaille ja muille sidosryhmilleen. 92 prosenttia Avainlippua kantavista yrityksistä sanookin, että merkki tukee tuotteiden ja palveluiden myyntiä, Reetta Mentu kertoo.

Tästä voit ladata tiedotteen: avainlippu_tuote_tiedote_2018

Lisätietoja

Juha Harjula, Harxo Oy / Biojussi, 050 3098 442, juha.harjula@biojussi.fi

Reetta Mentu, markkinointipäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, 050 561 5030, reetta.mentu@suomalainentyo.fi

Biojussi on jätevesi- ja kompostorijärjestelmien suunnitteluun, valmistamiseen ja rakentamiseen erikoistunut yritys. Meiltä ja yhteistyökumppaneiltamme saat toimivat ratkaisut harmaiden jätevesien puhdistamiseen laajalla kokemuksella. Tarjoamme myös erinomaiset ratkaisut biojätteen kompostointiin sekä hevosenlannan varastointiin ja kompostoimiseen.

Avainlippu on Suomessa valmistetuille tuotteille ja Suomessa tuotetuille palveluille myönnettävä alkuperämerkki. Avainlippua kantaa yhteensä noin 4000 tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua. www.suomalainentyo.fi/yrityksille/avainlippu/

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä, vaikuttaa ostopäätöksiin ja haastaa työelämää uudistumaan.