Monelleko hevoselle Talli-Jussi on?

Yksi Talli-Jussi 2000 on tarkoitettu 1-3 hevoselle ja yksi Talli-Jussi 4000 on tarkoitettu 4-6 hevoselle. Hevosten tuottama lanta on kuitenkin hevoskohtaista ja myös käytettävä kuivike vaikuttaa esimerkiksi Talli-Jussin kompostoimisnopeuteen, joten nämä hevosmäärät ovat vain suuntaa antavia. Tällä laskukaavalla esimerkiksi 9 hevosen tallille sopisi kolme Talli-Jussi 2000:a tai kaksi Talli-Jussi 4000:a.

Kuinka usein Talli-Jussi pitää tyhjentää?

Talli-Jussi tulee mitoittaa siten, että laitteen tyhjennysväli on noin kuukauden. Tällöin lanta ehtii kompostoitumaan Talli-Jussissa tarpeeksi. Lanta jatkaa kompostoitumista säkissä myös Talli-Jussista noston jälkeen.

Miten Talli-Jussi asennetaan?

Talli-Jussi tuodaan tallillesi asennusvalmiina. Talli-Jussin asennuspaikan valinnassa on erityisen tärkeää huomioida, etteivät pinta- ja pohjavedet pääse valumaan Talli-Jussin sisälle.  Pintavedet johdetaan pois muokkaamalla ympäristö laitteesta poispäin viettäväksi, pohjavedet johdetaan salaojaan tai avo-ojaan. Talli-Jussille kaivetaan riittävän leveä kaivanto, jotta asennustyö pystytään tekemään hyvin. Kaivannon pohja tasataan. Talli-Jussi 2000:n kaivannon pohja on 90cm syvyydessä ja Talli-Jussi 4000:n 180cm syvyydessä. Kun mahdolliset salaojat on rakennettu, voidaan kaivannon reunat täyttää Talli-Jussin ympäriltä. Tämän jälkeen Talli-Jussi on käyttövalmis.

Millä säkin saa nostettua?

Talli-Jussin säkki painaa noin 1000kg, joten nostoon vaaditaan traktori tai vastaava nostokone tai nosturi.

Voiko säkin nostaa laitteesta jälkikompostoitumaan?

Kompostoituminen jatkuu säkin noston jälkeenkin ja Talli-Jussin toimintaperiaatteeseen kuuluu myös jälkikompostointi säkissä noston jälkeen.

Mitä pitää huomioida, kun säkin nostaa jälkikompostoitumaan?

Vaikka laitteessa kompostoinnin jälkeen lanta on tiivistynyttä ja kompostoitunutta, niin säkit kannattaa nostaa suojaan esim. pressun päälle ja toinen pressu säkkien päälle siten, että ilma pääsee kuitenkin kiertämään säkkien ympärillä. Säkkejä voi tietysti nostaa myös katettuun varastoon kiinteän alustan päälle.

Täytyykö huomioida jotain, jos Talli-Jussiin laittaa kosteaa tai jäistä lantaa?

Mikäli Talli-Jussiin laitetaan runsaasti tai lähes kokonaan kosteaa kuivikelantaa tai jäistä lantaa, niin silloin laitteeseen menee tavaran mukana runsaasti nestettä, joka ei ehdi kokonaan sitoutumaan massaan, vaan valuu laitteen pohjalle. Tässä tapauksessa kannattaa hankkia myös Talli-Jussi nestekaivo, johon nämä valuvat nesteet kerätään. Nestekaivoon kertynyttä nestettä voi pikkuhiljaa lisäillä takaisin Talli-Jussiin tai käyttää ravinteikas neste muualla. Jos laitteeseen laitetaan pelkästään jäistä lantaa talvella, niin Talli-Jussiin on saatavilla myös itsesäätyvää lisälämmitystä, jotta kompostoitumisprosessi pysyy yllä myös talvipakkasilla harvemmalla täytöllä.

Paljonko Talli-Jussin käyttö maksaa?

Alkuinvestoinnin jälkeen käyttö ei maksa mitään, jos itsellä on laitteet säkin nostoon. Jos itsellä ei ole traktoria ja tarvitaan naapurin apua, niin hinta voi olla kupista kahvia muutamaan kymmeneen euroon per nosto.

Mitä teen Talli-Jussille, kun en tarvitse Talli-Jussia enää?

Jos tallin toiminta esimerkiksi loppuu Talli-Jussin voi myydä ja siirtää uuden tallin pihaan.

Jäikö vielä johonkin kysymykseen vastaamatta?