Talli-Jussi - Den bästa platsen för gödsel

Ett säkert förpacknings-, förvarings- och komposteringssystem för hästgödsel som är enkelt att använda

Modeller: Talli-Jussi 2000 och Talli-Jussi 4000

Talli-Jussi ger dig många funktioner och fördelar på en och samma gång – den är både gödselförråd och gödselkomposterare, men även logistikkedja för mottagare av hästgödsel. Talli-Jussi lämpar sig för stall av alla olika storlekar. Lösningen kräver lite utrymme, är enkel att anpassa till omgivningen och förbättrar stallområdets utseende. Med Talli-Jussis hästgödselkomposterare återvinner du gödselns näringsämnen! Produkterna tillverkas i Finland!

De ekologiska Talli-Jussi hästgödselkomposterarna är tankar med fast botten som fungerar både som övertäckt förråd och som komposterare. När strögödsel lagras i storsäckar och komposteras i Tall-Jussis komposterare, halveras nästan hästgödselvolymen tack vare effektiv kompostering. I hästgödselkomposteraren skapas jordförbättringsmedel och gödsel som är jämna och rena och som du kan använda själv eller överlåta till slutanvändaren.

Talli-Jussi är snabb att installera och kräver inga tillstånd. Om du överlåter eller säljer gödsel till utomstående behöver du göra en anmälan om överlåtelse av gödsel till myndigheterna.  Massan kan lagras i storsäckar eller tömmas på flak eller spridas ut på åkern genast efter kompostering. Talli-Jussi kan även användas som hästgödselkomposterare och -förråd i grundvatten- och naturskyddsområden.

Kundens berättelse

”I slutskedet valde vi mellan en separat gödselbyggnad och Talli-Jussi-lösningen för att lösa gödselstaden. De ekonomiska faktorerna talade för Talli-Jussi, eftersom byggnadskostnaderna för en separat gödselstad skulle ha blivit cirka fem gånger högre. Även andra saker styrde valet av Talli-Jussi: utrymmesdispositionen, utseendet och särskilt tömningssättet tilltalade oss. Det som har varit särskilt överraskande med Talli-Jussi-lösningen är hur snabbt gödseln brinner och förändras till växtunderlag.”

Pasi Hurme, Lundo

Förutom Pasis stall har redan ett tiotals häststall, stuterier och företag inom hästbranschen över hela Finland valt Talli-Jussi som sin gödsellösning. Du hittar fler exempel på stall på vår webbplats startsida. Kontakta oss om du vill besöka ett häststall som redan använder Talli-Jussi! Vi kommer att arrangera så att du kan besöka ditt närmaste, eller annars mest lämpliga, stall som använder Talli-Jussi.

FÖRDELAR MED TALLI-JUSSI HÄSTGÖDSELKOMPOSTERARE:

INGET AVFALL, BARA HÖGKVALITATIVT JORDFÖRBÄTTRINGSMEDEL OCH GÖDSEL

 • Kompostering förbättrar gödselns egenskaper och användbarhet som jordförbättringsmedel
 • Gödsel och dess näringsämnen för återvinning, inte för åkerkanter, skogar eller deponier
 • Gödsel blir märkbart enklare att hantera vid kompostering

FUNGERAR MED ALLA TYPER AV STRÖ

 • Talli-Jussi har testats med nästan alla typer av torrströ och den fungerar perfekt med växtbaserade torrströ som hampa, halm och torv
 • Talli-Jussi fungerar också med sågspån och kutterspån. Du bör emellertid notera att efterkomposteringen pågår under en längre tid och kvävehalten kommer att sjunka till nästan noll

FÖRMÅNLIGARE ÄN TRADITIONELL GÖDSELSTAD

 • Talli-Jussis inköps- och installationskostnader är bara en bråkdel av byggkostnaden för en gödselstad som uppfyller bestämmelserna

INGA OLÄGENHETER MED LUKT ELLER SKYMD SIKT

 • Talli-Jussis täta konstruktion håller ordning på gödsellukten
 • Den snygga och eleganta Talli-Jussi installeras i marken och är enkel att anpassa till stallområdet
 • Det slutna systemet kan även användas i grundvatten- och naturskyddsområden

SÄKER ANVÄNDNING

 • Ett säkert alternativ för stallområdet

LÖSER HÄSTSTALLENS UTRYMMESPROBLEM

 • Mindre stall eller stall i förorter har inget utrymme för en stor gödselstad – Talli-Jussi passar även i ett mindre utrymme
 • Kompostering halverar nästan mängden gödsel så att gödseln kan lagras i ett mycket mindre utrymme

LÖSER LOGISTIKPROBLEMEN FÖR HÄSTGÖDSEL

 • Komposterad gödsel kan förvaras eller transporteras till slutanvändaren i praktiska storsäckar
 • Det går enkelt och snabbt att transportera gödsel från stallet

FÖRUTSÄGBARA KOSTNADER

 • Det uppstår inga oväntade kostnader efter att man investerat i utrustningen

Talli-Jussi säkerställer att slutanvändaren får gödsel som är jämn, ren, enkel att transportera och produktifiera och som är organiskt ren. Slutanvändare kan exempelvis vara lantbrukare, trädgårdsmästare, tillverkare av mull, gödselsäljare och tillverkare av gödningsmedel.

Talli-Jussis funktionsprinciper

 1. SNABB INSTALLATION
  • Talli-Jussi levereras installationsklar till ditt stall
  • Komposteraren sätts ner i marken på en sådan plats att det är enkelt att köra gödsel till enheten
 2. VAL AV TORRSTRÖ
  • Komposteraren fungerar bäst med växtbaserat torrströ, såsom hampa, rörflen, halm och torv, men den fungerar också med träbaserat strö, såsom sågspån, kutterspån med mera.
 3. TRANSPORT AV GÖDSEL TILL KOMPOSTERAREN
  • Gödseln transporteras vanligtvis med (skott)kärra, en liten lastare eller en transportmaskin till komposteraren
 4. FYLLNING AV SÄCK
  • Gödsel fördelas löst i komposteraren i lämpliga mängder. På så sätt kommer det in luft i komposten vilket påskyndar komposteringen och gör hela processen snabbare
 5. LYFT AV SÄCKEN FRÅN KOMPOSTERAREN
  • Den fulla säcken lyfts ur Talli-Jussi med en frontlastare eller en motsvarande metod
 6. SÄCKTÖMNING
  • Kompostmassan kan förvaras i säckar
  • Med hjälp av storsäckens bottenögla är det enkelt att tömma ut massan i förrådet, på flaket eller för transport och man kan omedelbart ta säcken i bruk igen i Talli-Jussi
  • De återanvändningsbara säckarna är hållbara och kan användas länge om de används på rätt sätt

 

 

 • Komposteringen av gödsel inleds omedelbart i Talli-Jussi 2000, medan Talli-Jussi 4000 är lite långsammare
 • Under processen bryts det organiska materialet ner under syresatta förhållanden med hjälp av mikroorganismer samtidigt som värme produceras
 • Förbättrar gödselns mikrobiologiska, kemiska och fysikaliska egenskaper genom att jämna ut pH, öka tillväxten av fördelaktiga mikrober och bakterier och stabilisera näringsämnen
 • Kompostering påverkas av temperatur, fuktighet, syre, pH och förhållandet mellan kol och kväve
 • Man kan använda värmeloggare för att följa gödselns komposteringstemperatur
 • Kompostering minskar kraftigt gödselvolymen samt luktproblem
 • Hästgödselns komposteringsegenskaper är goda, medan torrströ inte nödvändigtvis är lika bra. Därför är det viktigt att beakta förhållandet mellan gödsel och torrströ
 • Faktorer som gör komposteringen långsammare kan vara brist på fukt och kväve, liksom att massan komprimerats för mycket
 • Man kan påskynda komposteringen genom att lyfta massan fram och tillbaka i komposteraren med kompoststången
 • Under vintersäsongen kan man förbättra komposteringen genom följevärmning. Det här leder till att komposteringen påskyndas och cykeln blir kortare

 

 

 

 

I vidstående tabell presenteras medeltal för hur mängden gödsel utvecklas vid användning av Talli-Jussi. Uträckningen har gjorts för vintersäsongen, då det uppstår 25 procent mer gödsel än under sommarsäsongen.

Hästar Oseparerad stallgödsel/mån Efter 2 mån
1 häst 1000-1500 l 490-735 l
2 hästar 2000-3000 l 980-1470 l
3 hästar 3000-4000 l 1470-1961 l
4 hästar 4000-5000 l 1960-2450 l
5 hästar 5000-6000 l 2450-2940 l
6 hästar 6000-7000 l 2940-3430 l
7 hästar 7000-8000 l 3430-5310 l

Gödselöverföring till Talli-Jussi sker gradvis eftersom strö inte komposteras utan gödsel. Komposteringen kan effektiveras med mantlad uppvärmning med en kabel på 100 watt som installeras på den yttre ramen.

 

 

 

 

 

 

 

TALLI-JUSSI: LYFT AV SÄCKEN FRÅN KOMPOSTERAREN
:
SÄCKTÖMNING:
TALLI-JUSSI EFTER INSTALLATION:

TALLI-JUSSI FULL:

TALLI-JUSSI VÄNTAR PÅ INSTALLATION:

TALLI-JUSSI SIDA VID SIDA:

 

 

 

 

 

 

 • Höjd:
  • Talli-Jussi 2000: 1,40m
  • Talli-Jussi 4000: 2,30m
 • Diameter:
  • Talli-Jussi 2000: 2,00m
  • Talli-Jussi 4000: 1,98m
 • Volym:
  • Talli-Jussi 2000: 2,83
  • Talli-Jussi 4000: 5,62
 • Material: Polyeten high-density PE-HD och Polyeten PE100
 • Säckens storlek och form:
  • Talli-Jussi 2000: cirkulär, höjd 0,88m, diameter 1,80m, volym 2,24
  • Talli-Jussi 4000: halv cirkulär (2st), höjd 1,80m, diameter 1,78m, volym 2 x 2,24m³ = 4,48m³

 

 

 

Pris:

Talli-Jussi 2000: 3990,00€ (inkl. moms 24 %))

Talli-Jussi 4000: 5890,00€ (inkl. moms 24 %))

Intresserad? Kontakta en Talli-Jussi-säljare och be om mer information!

Myyjät:

Sastamala / i Hela Finland

Puh. 0500 764 145 tai info@biojussi.fi