Suomen ympäristökeskus SYKE on julkaissut uuden sovelluksen nimeltään Vesihuoltotulkki. Sen avulla pystyt selvittämään oman kiinteistösi jätevesijärjestelmän tarpeen. Omaan mökkiin tai vapaa-ajanasuntoon liittyvät velvoitteet ovat varmasti olleet epäselviä monelle kiinteistönomistajalle, koska haja-asutusalueiden jätevesilainsäädäntöä on säädetty ja uudistettu nyt moneen kertaan. Sovellus on tehty erityisesti auttamaan haja-asutusalueiden asukkaita ja mökkiläisiä selvityksessä oman asuin- tai vapaa-ajan kiinteistönsä sijainnin suhteessa pohjavesialueisiin ja vesistöihin. Sovellusta käyttämällä selviää sekin, koskevatko ympäristönsuojelulain uudet, jätevesijärjestelmien kunnostamista koskevat siirtymäsäännökset kiinteistöä vai eivät. Sovelluksen avulla saat myös vinkkejä siihen, minkälainen kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä tulisi valita. Jos uudistunut haja-asutusalueiden jätevedenkäsittelyä koskeva lainsäädäntö mietityttää, niin suosittelemme kokeilemaan Vesihuoltotulkkia. Vesihuoltotulkki toimii jätevesineuvonnan työkaluna, mutta ei korvaa jätevesisuunnitelmaa tai -selvitystä. Jos jokin vielä asian suhteen mietityttää, niin meiltä voi aina kysyä lisätietoja. Tai jos asia tuli hyvinkin selkeäksi, niin ota meihin kuitenkin yhteyttä! Tehdään kiinteistöllesi jätevesisuunnitelma ja -selvitys sekä asennetaan sinne Biojussi harmaavesisuodattimet puhdistamaan jätevedet.

Sovelluksen käyttö on melko yksinkertaista. Aloitetaan hakutoiminnolla, esimerkiksi katuosoitteella tai paikan nimellä, etsimällä kartasta rakennus, jonka jätevesijärjestelmän tarve halutaan selvittää. Klikataan keltainen kursori rakennuksen siihen kohtaan, joka on lähinnä mahdollista vesistöä. Keltainen kursori siis siirtyy siihen kohtaan johon kartalla klikkaat. Tämän jälkeen Vesihuoltotulkki antaa välivastauksen rakennuksen sijainnista huomioiden pohjavesialueet, vesistöt ja taajamarakenteen. Seuraavaksi Vesihuoltotulkki kyselee sinulta muutaman jatkokysymyksen. Mikäli kyseisessä kohteessa jätevesienkäsittelyn tehostaminen on aiheellista, jatketaan vastaamalla jatkokysymyksiin (3 – 7 kpl), Kysymyksiin voi vastata, vaikka kiinteistön sijainti ei sitä edellyttäisikään. Lopuksi saat vastaustesi perusteella ehdotuksen kiinteistölle parhaiten soveltuvista ja taloudellisimmista jätevesijärjestelmistä. Vesihuoltotulkki tuo esille myös monta muuta huomionarvoista asiaa, kuten kiinteistön sijaintikunnan omat vaatimukset jätevesihuoltoon ja jätevesijärjestelmän huoltotarpeen.

Vesihuoltotulkki löytyy ympäristöhallintojen yhteisestä verkkopalvelusta ympäristö.fi tai tästä! Suomen ympäristökeskuksen tiedote asiasta taas löytyy tästä. Biojussi harmaavesisuodattimen pääset valitsemaan tästä tai oikealla olevaa kuvaa klikkaamalla. Me ja yhteistyökumppanimme autamme sinua mielellämme jätevesihuollon järjestämisessä kiinteistöllesi!