Henkilötietolain (523/1999 10 §) edellyttämä rekisteriseloste.

 

Rekisterin nimi
Biojussi / Harxo Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä
Biojussi / Harxo Oy
Väkiparrantie 25
FI-38200 Sastamala
+358 50 309 442

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Juha Harjula, puh. +358 50 309 8442

Rekisteröidyt henkilöryhmät
Rekisterissä ylläpidetään Biojussi / Harxo Oy:n asiakassuhteen perusteella saatuja tietoja sekä osoitepalvelutarjoajien luovuttamia tietoja.

Henkilötietojen käyttötarkoitus
Tietoja käsitellään palvelujen ja tuotteiden myyntiin ja toimittamiseen, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, laskutukseen ja asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen.

Lisäksi, henkilötietoja käytetään tapahtumien järjestämiseen, mainontaan ja markkinointiin sekä muuhun asiakasviestintään ja markkinointiin. Rekisteröidyn tietoja voidaan käyttää Biojussi / Harxo Oy:n suoramarkkinointiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt suoramarkkinointia.

Rekisterin tietosisältö
Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, yritys ja asema, yrityksen osoitetiedot sekä asiakkaan tilaukset, toimitukset ja palautukset.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan yhtiön asiakastietojärjestelmästä, joka on kerätty asiakkaan ilmoittamista tiedoista. Lisäksi tietoa voidaan kerätä yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä sekä kaupallisten asiakastietojärjestelmien tietokannoista.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä luovuttaa Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille vain rekisteröidyn omalla suostumuksella tai lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta.

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja EU- tai ETA – alueen ulkopuolelle.

Tietojen muuttaminen tai korjaaminen
Rekisterin hoitaja oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa ja muuttaa itseään koskevia tietoja Biojussi / Harxo Oy:n rekisterissä.

Kielto-oikeus ja tietojen poistaminen rekisteristä
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely mainontaa, suoramarkkinointia ja muuta markkinointia varten.

Tietoja voidaan poistaa rekisteristä Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot, joita säilytetään sähköisesti, on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin, kuten salasanoin. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty.